ဒီဇင္ဘာအတြက္ လူငယ္မ်ား Carol သီခ်င္း ေလ့က်င့္ေနၾကၿပီ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ ေမြးေန႔ေတာ္ ရက္ျမတ္ကို ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ…။...

ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဘခ်စ္၏ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာေန႔ (၁၈ – ၁၀ – ၂၀၁၅)

အသင္းေတာ္ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ ဖခင္ဆရာေတာ္ႀကီးဦးဘခ်စ္ဘုဏ္းေတာ္ ဝင္စားခဲ႔တာႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ရွိခဲ႔ၿပီဆရာေတာ္ ႀကီးရဲ႕မိသားစုအသင္းသူအသင္းသားတပည့္ သားေျမးမ်ားသတိရလြမ္းဆြတ္လ်ွက္ ဒီေန႔ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာဓမၼဝတ္ကိုျပဳၾကသည္။ အေဝးေရာက္ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားအတူတကြ...

(၃၂)ႏွစ္ေျမာက္ အသင္းေတာ္ေမြးေန႔

ဒီေန႔က ကမာၻ႔ပြဲေတာ္ေန႔ျဖစ္သလို ဒညင္းကုန္း ေဂါက္ကြင္း ေဖာကန္ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ (၃၂)ႏွစ္ေျမာက္ အသင္းေတာ္ ေမြးေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ေမြးေန႔ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔အတူ ကမာၻ႔ပြဲေတာ္ကို က်င္းပ ခ်ီးမြမ္းၾကခဲ့ၾကပါသည္။...